Děkujeme Vám za využívání služeb našeho webu. Služby poskytuje společnost SKIN CARE Liberec, s.r.o., Klostermannova 690/15, 460 01 LIBEREC 1, IČ 28739833.

SKIN CARE Liberec, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, registrované pro poskytování zdravotních služeb v oborech kožní lékařství (dermatovenerologie) a ženské lékařství (gynekologie, porodnictví). Oprávnění registruje Krajský úřad Libereckého kraje pod spisovou značkou OZ 180/2011/SPO/R.

Správcem vašich osobních údajů je společnost SKIN CARE Liberec, s.r.o., Klostermannova 690/15, 460 01 LIBEREC 1, IČ 28739833 (dále jen „Správce“), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).


Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem

1) Návštěva webu:

Cookies

Při návštěvě webu jsou zpracovávány soubory cookies. Některé tyto soubory nám umožňují správné fungování webu a propojování vašich aktivit během prohlížení webu.

Sběr cookies za takovým účelem může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@skincareliberec.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě. 

Za účelem cílených nabídek v rámci reklamy na jiných webových stránkách a sociálních sítích také předáváme těmto stránkám a sítím údaje o vašem chování na webu.

Marketingové cookies používáme v kombinaci s osobními údaji, které  nám umožňují vás oslovit relevantní nabídkou našich služeb na stránkách partnerů jako je Google, Facebook nebo Seznam. Konkrétně se jedná o osobní data v podobě IP adresy, jména, příjmení, e-mailu, telefonního čísla. Tyto údaje používáme striktně v jednosměrné zahashované (šifrované) podobě.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je odvozen z nastavení vašeho prohlížeče. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese info@skincareliberec.cz.

Využití cookies některých poskytovatelů můžete deaktivovat přímo zde:

 • Adform - https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
 • Google - https://adssettings.google.com
 • Facebook - https://www.facebook.com/ads/preferences/ 
 • Seznam.cz - http://www.imedia.cz/

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 24 měsíců od jejich posledního využití.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IČ 368047), VAT IE6388047V
 • Seznam.cz, a.s. (Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00), IČO 26168685
 • Adform A/S (Wildersgade 10B, Copenhagen DK-1408, Denmark), VAT DK34194661
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), VAT IE9692928F

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:

 • Google Ireland Limited: https://policies.google.com/privacy & https://policies.google.com/technologies/cookies 
 • Seznam.cz, a.s: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/
 • Facebook Ireland Limited: https://www.facebook.com/about/privacy/update & https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 • Adform A/S: https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/ 

Využití cookies třetích stran můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v nastavení vašeho prohlížeče anebo mobilního telefonu. 

Konverze Google Ads

Na webu využíváme měření konverzí pomocí Google Ads, který obsahuje funkcionalitu rozšířené konverze na zvýšení přesnosti naměřených konverzí. Společnosti Google se předávají marketingová data o návštěvnících našeho webu, abychom vylepšili relevantnost měření konverzí. Ještě před odesláním jsou tato data zašifrovaná, aby byla maximálně chráněna.

Společnost Google může tato data spárovat se svou databází, a to právě pro účely zpřesnění měření konverzí. Informace o návštěvnících našeho webu, které takto společnosti Google předáváme, jsou údaje, které vložíte do formulářů na našem webu jako např. objednávkový či kontaktní formulář.

Při předávání osobních údajů se ze společnosti Google stává další správce, v ostatních případech jde o našeho zpracovatele. Veškeré informace ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti Google najdete zde: https://policies.google.com/technologies/ads a https://policies.google.com/privacy nebo prostřednictvím vašich vlastních uživatelských účtů.

2) Odeslání kontaktního formuláře nebo objednávky konzultace

Při využití kontaktního formuláře jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • Vaše jméno, příjmení;
 • Vaši e-mailovou adresu;
 • Váš telefon;
 • IP adresu;
 • Vámi popsané zdravotní potíže.

Zpracování osobních údajů – jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro umožnění komunikace mezi vámi a Správci.

V případě zpracování osobních údajů týkajících se vámi popsaných zdravotních potíží se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto zpracování je nutné za účelem doporučení vhodných služeb, které Správci nabízí, ale je zcela dobrovolné. Pro takové zpracování je však zapotřebí váš výslovný SOUHLAS který nám zakliknutím „seznámení se/souhlasu s zpracováním osobních údajů“ udělujete. Takové zpracování potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

Osobní údaje zpracovávají Správci následujícím způsobem:

 • Na e-mail Vám bude zaslána odpověď na Vaši poptávku.
 • IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese info@skincareliberec.cz. 

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jednání o službě, nejdéle však 3 roky od poslední komunikace, pokud nebude uzavřena smlouva. V takovém případě bude komunikace archivována po dobu 10 let od poslední části realizace služby z důvodu případné obrany práv Správců a dále z důvodu platné legislativy z oblasti zdravotnických služeb.

3) Odeslání dotazu do online poradny

Při odeslání dotazu do online poradny nebo při vložení reference zpracováváme tyto údaje:

 • jméno nebo přezdívka
 • e-mailovou adresu
 • IP adresu 
 • další případné osobní údaje, které dobrovolně vyplníte v textu vašeho příspěvku 

Zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – Váš souhlas. V případě zpracování osobních údajů týkajících se vámi případně popsaných zdravotních potíží se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto poskytnutí údajů je zcela dobrovolné. Pro takové zpracování je však zapotřebí váš výslovný SOUHLAS, který nám zakliknutím „seznámení se/souhlasu se zpracováním osobních údajů“ udělujete. Takové zpracování potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

Veškeré tyto osobní údaje budou Správci zpracovávány po dobu 6 let od zveřejnění vašeho dotazu nebo vložení reference.

IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese info@skincareliberec.cz. 

4) Objednávka newsletteru nebo průvodce ke stažení

Při objednávce zápisu do newsletteru nebo stažení PDF průvodce zpracováváme tyto údaje:

 • e-mailovou adresu
 • IP adresu

E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 let od udělení vašeho souhlasu pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat na adrese info@skincareliberec.cz nebo odhlášením z odběru v zaslaném obchodním sdělení.

Pokud jste si objednali průvodce ke stažení, budeme vaši emailovou adresu zpracovávat po dobu nezbytnou k odbavení této vaší objednávky, nejdéle však 3 roky. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese info@skincareliberec.cz.


Kdo údaje zpracovává

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
​ 
a. Poskytovatelé softwaru/IT a marketingové agentury a další spolupracující subjekty: 

 • Atweb Consulting, s.r.o (marketingová agentura) IČ 26160439
 • The Rocket Science Group LLC (emailový systém MailChimp)
 • Petra Kabešová (marketing management) IČ 01919989
 • WOIT, s.r.o. (web hosting) IČ 28744942
 • Interpharmac, s.r.o. (IT / IS podpora) IČ 25277961
 • Stanislava Šulcová - Innot (úpravy webu) IČ 88284573
 • Jana Hloušková (vedení účetnictví) IČ 49899881
 • CompuGroup Medical Česká republika, s.r.o. (poskytovatel softwaru) IČ 47902442
 • Pirea, s.r.o. (odborné analýzy a poradenství) IČ 25412256
 • Estheticon, s.r.o. (oborový portál) IČ 25044567

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.


Jaké jsou vaše možnosti a práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@skincareliberec.cz  
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o osobní údaje zpracované automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy;
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Zásady ochrany soukromí

Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právním předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

Akceptací těchto podmínek berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači. Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).


Storno podmínky objednaného ošetření

1. Pacient se závazným objednáním a rezervací času na plánovaný zdravotní výkon nebo konzultaci se zavazuje, že se dostaví v tento rezervovaný čas na smluvené ošetření. Objednání termínu je možné provést telefonicky, elektronicky nebo osobně.

2. SKIN CARE Liberec, s. r. o. (dále jen poskytovatel) se zavazuje, že v rezervovaný čas poskytne pacientovi potřebné odborné personální a technologické zázemí. Poskytovatel bude pacienta informovat o této rezervaci 72 hodin před termínem ošetření (informativní SMS).

3. V případě, že se pacient nebude schopen v rezervovaný čas na zákrok dostavit, oznámí tuto skutečnost pacient poskytovateli nejméně 48 hod před plánovaným ošetřením. Poskytovatel písemně potvrdí pacientovi zrušení (email nebo SMS).

4. V případě, že se pacient bez omluvy nedostaví na rezervovaný čas nebo zruší svou rezervaci ve lhůtě kratší než 48 hodin před ošetřením, uhradí pacient před svou příští návštěvou poskytovateli sankční rezervační poplatek ve výši 1 000 Kč za každých marně rezervovaných 30 minut.

5. Jestliže dojde k nepředvídané situaci a pacient nebude schopen ve lhůtě 48 hodin omluvit svou nepřítomnost, oznámí tuto skutečnost neprodleně dle svých možností poskytovateli. Rezervační poplatek poté bude individuálně projednán.