arrows

KONTROLA ZNAMÉNEK DIGITÁLNÍM DERMATOSKOPEM FOTOFINDER

CO jsou mateřská znaménka?
Na světě pravděpodobně neexistuje člověk, který by na sobě neměl ani jedno mateřské znaménko. Mateřské znaménko je útvar na kůži, který vzniká díky přítomnosti pigmentových buněk, obsahujících melanin. Může mít různou velikost a tvar a může se měnit v čase. S některými se již narodíte, některá vzniknou v průběhu života. Ať už vás vaše znaménko provází od narození nebo se objeví jako následek vystavování kůže slunečnímu záření, vždy je dobré mít jej pod kontrolou.

JAK vypadá zdravé mateřské znaménko?
Mateřská znaménka podle stádia jejich vývoje dělíme na 3 stupně:

1. stupeň – junkční névy: Pigmentové buňky se nacházejí v horních vrstvách kůže. Znaménko je ploché, zcela v úrovni kůže, má různé odstíny hnědé barvy a je pravidelně zabarvené. Tento typ znaménka má obvykle průměr menší než 1 cm a objevuje se již od narození nebo dospívání.
2. stupeň – smíšené névy: Névové buňky pronikají do hlubších vrstev kůže a znaménko se začíná od středu vyklenovat. Obvykle má hnědou barvu, ale může mít i barvu shodnou s barvou kůže. Jeho velikost se pohybuje od 5 mm do 1 cm.
3. stupeň – intradermální névy: Vývoj těchto znamének je již dokončený. Jsou vystouplá nad povrch kůže a mají rozměr od 5 mm do 2 cm. Jejich barva je symetrická v různých odstínech hnědé barvy nebo v barvě kůže.

Každý z uvedných typů znamének se může postupně rozvinout ve zhoubný melanom. Zdravé mateřské znaménko má symetrický okrouhlý nebo oválný tvar, je stejnoměrně zbarvené, je elastické, nikdy spontánně nekrvácí ani nesvědí. 

KDY je potřeba mít se na pozoru?
Odpověď je jednoduchá – kdykoliv znaménko začne měnit svou velikost, tvar nebo barvu, začne být nestejnoměrné, jeho okraje nepravidelné nebo začne svědit. Ve všech těchto případech je riziko, že se znaménko přeměnilo ve zhoubný melanom, vysoké, a tak je vhodné jej nechat vyšetřit dermatologem a případně jej preventivně odstranit.

Chci se objednat

CO je melanom?
Melanom je zhoubný kožní nádor, který vzniká nekontrolovaným růstem melanocytů – buněk, tvořících pigment. Nejčastěji vzniká ve středním věku 30–50 let a častěji postihuje muže bělochy. Jedná se o jeden z nejzhoubnějších typů rakoviny, protože při jeho pozdním odhalení obvykle již metastázoval do uzlin, vnitřních orgánů a kůže. Jeho včasná diagnostika a odstranění je tedy naprostým základem úspěšné léčby.

Detailní snímky různých podob melanomu

Melanom obr. 1 Melanom obr. 2 Melanom obr. 3

ČÍM je melanom způsoben?
Na vzniku melanomu se nejvíce podílí nezdravé UV záření, především jeho UVB složka. Největším rizikem je opakované spálení kůže, ozvláště v dětském věku. Dalšími faktory jsou genetická predispozice – výskyt melanomu v rodině, větší počet pigmentových névů (více než 100) a výskyt atypických névů, světlý fototyp kůže, poruchy obranyschopnosti nebo dřívější výskyt melanomu.

JAKÁ je nejúčinnější prevence vzniku melanomu?
Nejúčinnější prevencí vzniku zhoubného melanomu je ochrana pokožky před slunečním zářením. To znamená zcela se vyhnout cílenému opalování a při pobytu na slunci používat ochranný oděv, sluneční brýle a krém s vysokým ochranným faktorem. Tato pravidla platí obzvláště, pokud máte vyšší riziko vzniku rakoviny kůže díky rodinné anamnéze, nebo máte světlou pokožku, která se rychle spálí. Zcela nevhodné je vystavovat slunečnímu záření malé děti do jednoho roku a starší děti bez ochranných prvků. Doporučujeme všem používat krém s ochranným faktorem 50+ bez ohledu na fototyp. Kromě prevence melanomu jeho používáním výrazně zpomalíte stárnutí kůže a vznik vrásek.

Druhou neméně důležitou součástí účinné prevence je pravidelná kontrola znamének. Jak jsme již zmínili, včasné odhalení melanomu a jeho odstranění výrazně zvyšuje šanci na přežití této zákeřné formy rakoviny. 

JAK poznáte melanom?
70 % melanomů vzniká obvykle na dosud zdravé kůži, zbývajících 30 % na podkladě již existujícího mateřského znaménka. Aby byla prevence opravdu účinná, je potřeba kůži a znaménka pravidelně kontrolovat. Vzhledem k tomu, že své tělo znáte nejlépe, jste tím nejpovolanějším, kdo může posuzovat, zda se vaše znaménka mění v čase. Pokaždé, když odhalíte jakoukoliv změnu, je vhodné bez prodlení navštívit dermatologa. Pokud vás znaménko svědí, krvácí nebo se v jeho okolí vytváří zánět, je veliká pravděpodobnost, že se již jedná o pokročilé stádium maligního melanomu a jeho odstranění se nesmí odkládat.

Jednoduchá metoda, kterou můžete použít při kontrole svých znamének a kůže je ABCDE test. Tento test vám poslouží jako rychlý indikátor rizika zhoubného melanomu v situaci, kdy se vaše znaménko začalo měnit v čase. Pokud vykazuje více než dva znaky z níže uvedených, okamžitě vyhledejte svého dermatologa.

A – Asymmetry – Asymetrie: znaménko má nepravidelný tvar.
B – Borders – Okraje: ohraničení znaménka není ostré, je rozpité nebo má nepravidelné výběžky.
C – Colour – Barva: znaménko je tmavě hnědé až černé, má různé odstíny barev.
D – Diameter – Průměr: znaménko je větší než 6 mm.
E – Evolution – Vývoj: znaménko v čase mění svou velikost, barvu nebo tloušťku.

Melanom pod nehtem
Maligní melanom se nemusí vyskytovat jen na kůži, ale i pod nehtem. Agrolentiginózní melanom je velmi vzácná forma melanomu, kterou pacienti díky nevědomosti často podcení.  Vypadá jako podnehtová modřina, která ale neodrůstá spolu s nehtem. Pokud takový útvar pod svým nehtem pozorujete, je nutné jej urychleně odstranit a histologicky vyšetřit.

Chci se objednat

JAKÉ jsou metody vyšetření znamének?
Odhalili jste na svém těle podezřelé znaménko, chystáte se na jeho vyšetření k lékaři a nevíte, co vás čeká? Dermatologové pro rozlišení zdravých znamének od melanomu používají různé pomocné neinvazivní vyšetřovací metody. Zde je jejich přehled:

  • Pouhé oko nebo lupa – zastaralá metoda s nejmenší přesností. Na druhou stranu je třeba přiznat, že zkušený dermatolog má znaménka „v oku“ a dokáže na první pohled říci, zda je znaménko podezřelé. 
  • Ruční dermatoskop – kontrola jednotlivých znamének osvětlenou 10x – 20x zvětšující lupou. Dnes se jedná o nejrozšířenější metodu, se kterou se u dermatologů setkáte.
  • Digitální dermatoskop – kontrola jednotlivých znamének, vysoké optické rozlišení, archivace fotografií s možností porovnání v čase.
  • Digitální dermatoskop pro celoplošné robotické skenování těla FotoFinder – kontrola celého těla včetně na první pohled zdravé kůže, vysoké optické rozlišení, archivace fotografií s možností porovnání v čase. My tuto metodu díky její přesnosti a výhodám považujeme za metodu budoucnosti a jsme moc rádi, že jí jako jediní v Libereckém kraji můžeme svým klientům nabízet.


Digitální dermatoskop FotoFinder dokáže zachytit každou změnu i na zdravé kůži

JAKÉ jsou výhody celoplošného skenování těla dermatoskopem FotoFinder?
Celoplošné robotické skenování těla je a nejúčinnější metodou vyšetření znamének a kůže. Od ostatních vyšetřovacích metod se liší celou řadou výhod:

  • Rychlost vyšetření – jen za 3 minuty je pomocí robotického snímače naskenováno celé tělo.
  • Nepřehlédne žádné změny na kůži – přístroj skenuje nejen znaménka, ale celé tělo, tedy i na první pohled zdravou kůži.
  • Porovnání změn v čase – ukládá zvětšené snímky pro možnost porovnání změn při dalším vyšetření.
  • Možnost sdílení fotodokumentace – pokud změníte lékařské zařízení, snímky vašich znamének je možné předat spolu s vaší kartou. Nepřijdete tedy o historii změn svých znamének.
  • Vyšetření není zdravotně závadné – můžete jej podstoupit vícekrát během roku.


Při vyšetření znamének digitálním dermatoskopem je každá změna na kůži automaticky označena

Je pro vás vyšetření znamének vhodné?
Ano, je! Vyšetření znamének celoplošným skenováním těla je vhodné pro každého, pro koho je důležitá prevence rakoviny kůže. Je vhodné i pro děti, které dokáží pár minut stát v klidu. Nejvíce doporučováno je těm, kdo mají více než 20 znamének. Sledování tak velkého počtu znamének a jejich změn je pro dermatologa, používajícího jiné dostupné metody, složitější z hlediska času, který stráví jejich vyšetřováním, ale i z hlediska účinnosti. Může dojít k přehlédnutí, a pokud chybí zvětšený uložený snímek, je složitější přesně vyhodnotit změny, ke kterým v čase došlo.

JAK vyšetření digitálním dermatoskopem probíhá?
Při celotělovém robotickém skenování klient pouze ve spodním prádle stojí na značkách a postupně se otáčí. Během této doby citlivá HD kamera přístroje fotí všechna znaménka a kůži. V počítači jsou jednotlivé snímky následně 20x – 70x zvětšeny a porovnány se snímky z předchozího vyšetření. Vyšetření provádí pouze proškolený zdravotnický personál pod vedením lékaře dermatologa. Ten následně vyhodnocuje nález a doporučuje daší postup.

CO následuje po vyšetření?
Po vyšetření robotickým digitálním dermatoskopem se všechny snímky ukládají pro porovnání v budoucnosti. Pokud je během vyšetření diagnostikováno rizikové znaménko, lékař doporučí jeho častější sledování nebo jeho odstranění a odeslání na histologii.

JAK často je vhodné vyšetření znamének podstoupit?
Preventivní vyšetření znamének a kůže by každý měl podstoupit 1 x ročně. Pokud vám lékař při vyšetření našel rizikové znaménko, individuálně vám doporučí častější kontrolu.

Je preventnivní vyšetření znamének hrazeno zdravotními pojišťovnami?
Preventivní vyšetření znamének hradí zdravotní pojišťovna, pokud má zdravotnické zařízení provádějící vyšetření takovou smlouvu s klientovou zdravotní pojišťovnou, která zahrnuje i preventivní kontrolu. Vždy je potřeba informovat se u svého dermatologa. Pro tyto kontroly se nejčastěji používá ruční dermatoskop.

Na moderní vyšetření digitálním robotickým dermatoskopem většina zdravotních pojišťoven v České republice přispívá v rámci svých programů preventivní péče. Pravidla pro příspěvky se každý rok mění. Informace o příspěvcích na rok 2021 najdete zde.

Vyšetření znamének digitálním robotickým dermatoskopem FotoFinder 2 200 Kč
Nevratná záloha při objednání 2 a více osob na po sobě jdoucí termíny 2 000 Kč

Chci se objednat Ceník DAROVAT POUKAZ

VIDEO: Diagnostika znamének a jejich kontrola

 

VIDEO: Jaké jsou výhody vyšetření na digitálním dermatoskopu?

 

K poskytování služeb, personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.
Podrobné informace o zpracování cookies a podmínky zpracování osobních údajů. BERU NA VĚDOMÍ