Vitamin C je silný antioxidant, který je nezbytný pro zdravé fungování organismu a pro posilování imunity. Lidské tělo si jej neumí vyrobit samo, proto jej přijímáme z potravy nebo v podobě potravinových doplňků. Pro zajištění potřebného množství jsou ale tyto cesty často nedostatečné. Efektivním řešením je vitaminová terapie, při které se vysoké dávky vitamínu C aplikují prostřednictvím infuze. 

1 600 Kč

cena / 1 APLIKACE

20–30 minut

délka ošetření

5

DOPORUČENÝ POČET APLIKACÍ

O infuzi vitaminu C byste měli uvažovat, pokud potřebujete:

  • Více energie
  • Posílit imunitu
  • Celkově podpořit své zdraví
  • Posílit organismus při zvýšené stresové zátěži

Jaké jsou výhody infuze vitaminu C ve srovnání s jeho ústním podáváním?

V akutních případech může podání látky v infuzi ve velmi krátké době doplnit sníženou hladinu v tkáních. Nedochází při něm k zatížení žaludku ani ke ztrátě účinku v důsledku působení kyseliny chlorovodíkové. Stejně tak je možné díky přesnému dávkování dosáhnout vyšších koncentrací vitaminu.

Kolik mg vitaminu C obsahuje infuze?

Jedna infuze obsahuje množství 7,5 g vitaminu C, který je naředěný do 100 ml fyziologického roztoku.

Jedna infuze vysoké dávky vitaminu C (7,5 g) odpovídá 15 tobolkám o velikosti 500 mg. Abyste přijali stejné účinné množství vitaminu C jako při infuzi, museli byste zkonzumovat více než 15 tobolek, protože účinnost ústních preparátů je menší než 100 %.


Jaké jsou přínosy infuze vitaminu C?

  • Zlepšuje metabolismus tuků
  • Pozitivně ovlivňuje imunitu
  • Podporuje detoxikaci
  • Má antioxidační účinek

Jaká jsou rizika infuze vitaminu C?

Nežádoucí účinky jsou při podávání infuzí vitaminu C spíše vzácné. Ve velmi ojedinělých případech se může objevit dušnost, nevolnost nebo závratě. Abychom předešli komplikacím, předchází zahájení vitaminové terapie konzultace s lékařkou. Prodiskutuje s vámi váš zdravotní stav a možné kontraindikace.

Kolik infuzí je součástí celé terapie?

Pokud infuzní terapii podstupujete v rámci prevence zdraví, ideální počet je 5 infuzí. Po prodělaném onemocnění, jako je například lymská borelióza, doporučujeme 10 infuzí. Rozestup mezi jednotlivými podáními je v obou případech obvykle 1 týden.

Jak dlouho trvá jedna aplikace?

Čas podání jedné infuze se pohybuje mezi 20–30 minutami.

Jak se na terapii připravit?

Na terapii se nemusíte nijak speciálně připravovat, jen je vhodné zvýšit pitný režim. Také z něj vyřaďte nápoje, které dehydratují organismus – tedy kávu, čaj a alkohol.

Na první konzultaci s lékařkou si můžete od svého praktického lékaře přinést výsledky krevních testů – ledvinové parametry.

Pro koho není infuze vitaminu C vhodná?

Terapie pro vás není vhodná, pokud trpíte oxalátovou urolitiázou nebo onemocněními spojenými s patologií metabolismu železa a jeho ukládáním v organismu (talasemie, hemochromatóza, sideroblastická anemie). Také ji neaplikujeme pacientům podstupujícím onkologickou léčbu.

 

 

CHCI SE OBJEDNAT CENÍK DAROVAT POUKAZ

CENÍK

CHCI SE OBJEDNAT

DAROVAT POUKAZ