1. Pacient se závazným objednáním a rezervací času na plánovaný zdravotní výkon nebo konzultaci se zavazuje, že se dostaví v tento rezervovaný čas na smluvené ošetření. Objednání termínu je možné provést telefonicky, elektronicky nebo osobně.

2. SKIN CARE Liberec, s. r. o. (dále jen poskytovatel) se zavazuje, že v rezervovaný čas poskytne pacientovi potřebné odborné personální a technologické zázemí. Poskytovatel bude pacienta informovat o této rezervaci 72 hodin před termínem ošetření (informativní SMS).

3. V případě, že se pacient nebude schopen v rezervovaný čas na zákrok dostavit, oznámí tuto skutečnost pacient poskytovateli nejméně 48 hod před plánovaným ošetřením. Poskytovatel písemně potvrdí pacientovi zrušení (email nebo SMS).

4. V případě, že se pacient bez omluvy nedostaví na rezervovaný čas nebo zruší svou rezervaci ve lhůtě kratší než 48 hodin před ošetřením, uhradí pacient před svou příští návštěvou poskytovateli sankční rezervační poplatek ve výši 1.000 Kč za každých marně rezervovaných 30 minut.

5. Jestliže dojde k nepředvídané situaci a pacient nebude schopen ve lhůtě 48 hodin omluvit svou nepřítomnost, oznámí tuto skutečnost neprodleně dle svých možností poskytovateli. Rezervační poplatek poté bude individuálně projednán.